top of page

Tretja javna razprava

V sklopu projekta celostne prometne strategije občine Tolmin, katerega naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, smo 22. novembra 2016 v Vodni hiši ob jezeru na Mostu na Soči organizirali delavnico za delovno skupino, ki ji je v četrtek, 24. novembra 2016, v Knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu sledila že tretja javna razprava na temo vizije razvoja prometa v občin

 

Na tretji javni razpravi pod vodstvom Tjaše Podgornik in Polone Filipič smo posebno pozornost namenili

oblikovanju vizije. Razpravo smo začeli s predstavitvijo dosedanjega dela in pomena celostne prometne strategije za občino Tolmin. Predstavili smo tudi nekaj primerov dobre prakse uspešno izvedenih projektov trajnostne mobilnosti v Sloveniji in tujini. V nadaljevanju je sledila izmenjava mnenj o viziji in prednostnih nalogah za razvoj občine Tolmin. Poudarek razprave je bil na pomenu obvoznice za občino Tolmin ter ureditvi ustreznih peš in kolesarskih poti. Izpostavljena je bila tudi delna zapora centra, saj bi posledično s tem ukrepom Tolmin ostal manjše regijsko upravno in izobraževalno središče in dnevni urbani center, ki ohranja povezave v mestu ter s sosednjimi naselji in občinami.

Večina udeležencev, povabljenih k opredelitvi in izboru najboljših predstavljenih predlogov na temo, v kakšni občini bi želeli živeti, je glasovala za občino s povezanim sistemom javnega prometa, urejenimi kolesarskimi in peš potmi (učinkovita) ter občino, ki spodbuja oblike sožitja med centrom in podeželjem v regiji (vključujoča).

Razpravi je sledilo oblikovanje vizije prometne ureditve občine Tolmin, na temo katere si boste januarja prihodnje leto lahko že ogledali razstavo.

 

Ker si želimo strategijo čim bolj prilagoditi zahtevam in željam občanom in tako zagotoviti, da bodo upoštevana stališča vseh uporabnikov, vas toplo vabimo, da se udeležite še zadnje, četrte javne razprave na temo ukrepov, ki bo 12. januarja 2017 v tolminski knjižnici. Tako nam lahko pomagate pripraviti sveženj ukrepov za celostne in trajnostne rešitve na področju prometa. Na dogodku bomo tudi žrebali nagrade za vse anketirance, ki so v začetnih fazah projekta oddali veljavno izpolnjen anketni vprašalnik, ta nam je in bo v veliko pomoč pri prepoznavanju problemov in odkrivanju rešitev za nadaljnji prometni razvoj občine.

Vabilo

bottom of page