top of page

Druga delavnica

 

V sklopu projekta celostne prometne strategije občine Tolmin, katerega naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, smo 22. novembra 2016 v Vodni hiši ob jezeru na Mostu na Soči organizirali delavnico za delovno skupino, ki ji je v četrtek, 24. novembra 2016, v Knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu sledila že tretja javna razprava na temo vizije razvoja prometa v občin

 

V drugi fazi smo v podfazi Opredelitev vizije in prioritet na Mostu na Soči v uvodu izvedli delavnico na temo vizije razvoja prometa, na kateri je delovna skupina izpostavila ureditev obvoznice kot glavno rešitev za sprostitev centra, obnovo starega mostu ter vzpostavitev krožne poti ob jezeru in površin za mirujoči promet zunaj centra. Podala je tudi predlog ureditve povezave med železniško postajo na Mostu na Soči in Tolminom, in sicer s peš povezovalno potjo in kolesarsko potjo v celoti. Kot pomemben dejavnik pri tem so poudarili tudi kulturno dediščino.

 

Vabilo

bottom of page