top of page

Predstavljajte si vašo občino čez 20 let. Kaj bi radi videli? Ljudem prijeten prostor, kjer vaši otroci varno odraščajo? Javni prostor, ki ne bo zasičen s parkirnimi mesti in avtomobili, ampak s privlačnimi zelenimi površinami, cvetočim mestnim jedrom in otroškimi igrišči. Podjetno, gospodarsko uspešno in prijazno generacijam prijazno okolje?

Zloženka o Celostni prometni strategiji

občine Tolmin

Izšla je zloženka o Celostni prometni strategiji Občine Tolmin, v kateri so predstavljeni nameni in cilji ter potek aktivnosti projekta.

Celostna prometna strategija (CPS) je strateški dokument občine za trajnostno načrtovanje prometa.

 

Gre za inovativen pristop k načrtovanju, ki klasične metode prometnega inženiringa nadgrajuje z vključevanjem in sodelovanjem javnosti, ter prek analiz in vrednotenj skuša doseči celostne spremembe in posledično večjo kakovost bivanja za zdajšnje in prihodnje generacije.

To se odraža na primer v boljši kakovosti javnih prostorov, večji varnosti otrok, zmanjšanju količine toplogrednih plinov, izboljšanju kakovosti zraka, zmanjševanju hrupa in blaženju podnebnih sprememb. Ukrepi za spodbujanje aktivne mobilnosti prebivalcev, da bi hodili peš ali se vozili s kolesom, pa imajo pozitivne učinke na zdravje, kar prinaša pomembne prihranke pri stroških povezanih z njim.

Kar nekaj uspešnih evropskih mest – denimo Barcelona, Zürich ali København, pa tudi manjši Freiburg, Grenoble ali Gradec – ima izdelano celostno prometno strategijo. Politiki v lokalnih okoljih vseh velikosti spoznavajo, da celostno načrtovanje prometa naredi lokalno skupnost uspešnejšo.

Celostno načrtovanje prometa pomeni načrtovanje za ljudi, in ne za avtomobile in promet.

S skupnimi močmi ter spremembami potovalnih navad lahko dosežemo, da bo naša občina uspešna in privlačna za bivanje.

Vabimo vas, da pri pripravi Celostne prometne strategije Občine Tolmin aktivno sodelujete. S skupnimi močmi in spremembo naših potovalnih navad lahko dosežemo, da bo naša občina uspešnejša in prijetna za bivanje.

Trg 1.maja, Tolmin - STANJE​

Trg 1.maja, Tolmin - VIZIJA

bottom of page