top of page

Prva javna razprava

 

V sredo, 31. 08. 2016 smo uspešno izvedli prvo javno razpravo “Gibajmo se in spreminjajmo potovalne navade”.

 

 

 

Javna razprava je prvi dogodek, ki smo ga namenili občanom in drugi zainteresirani javnosti v sklopu izdelave Celostne prometne strategije Občine Tolmin.

 

Dogodek smo pričeli ob 10:00 s kratko predstavitvijo projekta. Sledilo je raziskovanje terena, kjer smo posebno pozornost posvetili zaznavanju prostora, zasebnim in javnim površinam, prometu in infrastrukturi. Udeleženci smo se razdelili v 3 skupine, ena skupina pešcev in dve skupini kolesarjev. Prehodili in prekolesarili smo označene poti in si med potjo zabeležili problematične točke, nevarnosti in predloge vezane na prometno in prostorsko problematiko v občini.

Svoja opažanja smo predstavili v zadnjem delu srečanja.

Skupini kolesarjev sta opazili, da so najbolj problematične in nevarne točke v Občini Tolmin: odcep Petelinc, cesta proti Doljam, odcep za Zatolmin v Doljah, območji v Zatolminu in pri Palukču.

Čeprav gre za zelo turistično atraktivna območja, nimajo urejene primerne infrastrukture.  Problematični so predvsem neobstoječi pločniki, prometni znaki, steze, ovinki pa so na več odcepih nepregledni in zato nevarni za obiskovalce. Obe skupini kolesarjev sta se strinjali, da je potrebno urediti kolesarske povezave med krajevnimi skupnostmi v okolici mesta Tolmin.

Skupina pešcev je opozorila na neurejenost starega mestnega jedra in na pomanjkanje peš con. Izpostavili so tudi območje šolskega centra, kjer ni varne poti in Dijaške ulice, kjer je potrebno preurediti prehod za pešce. Veliko je tudi površin, ki so neprijazne za gibalno in senzorično ovirane občane, in sicer stopnišče pod banko, ter območji pred občino in knjižnico, kjer ni klančin.

Veseli smo, da smo v zaključnem delu javne razprave prisluhnili predlogom, ki bi pomembno prispevale k izboljšanju trajnostne mobilnosti v naši občini.

Strinjali smo se, da moramo zgraditi več pločnikov in vzpostaviti več peš con. Posebno pozornost je potrebno posvetiti tudi gibalno oviranim občanom, in sicer s prilagoditvijo robnikov in klančin za lažje gibanje.

Ena izmed rešitev ureditve prometa je tudi selitev policijske postaje, bencinske črpalke in trgovskega kompleksa ob Brajdina obrobje mesta.

V občini imamo dovolj parkirišč, urediti pa bi morali predvsem parkirišče pri Tulpi, saj sta načrtovanidve mesti za avtobus in dve mesti za autodom z vso infrastrukturo.

Srečanje smo zaključili s citatom podžupana Danijela Oblaka, ki je zbranim povedal, da se civiliziranost mesta meri tudi v površinah, ki je zaprta za avtomobilski promet.

V imenu delovne skupine za izdelavo Celostne prometne strategije, se želimo zahvaliti vsem sodelujočim.

 

bottom of page