top of page

Nagradno žrebanje za sodelujoče v anketi

o prometu in javnih površinah v občini Tolmin

Na 4. javni razpravi v sklopu Celostne prometne strategije občine Tolmin smo izmed 148 sodelujočih v uvodni anketni raziskavi o prometnem stanju v občini Tolmin, ki so v začetnih fazah projekta oddali veljavno izpolnjen anketni vprašalnik in vpisali svoje podatke, izžrebali deset srečnih nagrajencev, ki bodo v pomladnih mesecih v zahvalo za sodelovanje prejeli glavno nagrado - skiro oziroma druge privlačne nagrade na temo kolesarjenja oziroma trajnostne mobilnosti.

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!

 

Nagrade smo podelili dne 11. aprila 2017 na odprtju rastave o viziji CPS v Tolminu.

Prejemniki nagrad, ki se odprtja razstave in podelitve niso udeležili nagrado lahko prevzamejo v prostorih Občine Tolmin.

bottom of page