top of page

Nagradno žrebanje za sodelujoče v anketi

o prometu in javnih površinah v občini Tolmin

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

 

v sklopu izdelave Celostne prometne strategije občine Tolmin smo v namen vključevanja občanov in obiskovalcev občine v proces priprave novega strateškega dokumenta pripravili več javnomnenjskih raziskav:

 

  1. faza: Anketa o prometu in javnih površinah v občini Tolmin,

  2. faza: Anketa o viziji, prioritetah in ukrepih prometne ureditve v občini  Tolmin,

  3. faza: Anketna raziskava o vključevanju javnosti.

 

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

bottom of page