top of page

Prva delavnica

V sklopu prve delavnice smo z zaposlenimi na Občini Tolmin, odgovornimi za promet in urbanizem, aktivno raziskovali mesto in se spraševali, kako okolje vpliva na nas, na naše življenje in zdravlje.

Posebno pozornost smoposvetili zaznavanju prostora, prometu, infrastrukturi, javnim prostorom ter drugim zaznavno pomembnim prostorskim elementom.

Med skupinskim delom so se udeleženci osredotočili na vprašanja vezana na peš, kolesarski, JPP in avtomobilski promet.

Zabeleženi in izpostavljeni so bili problemi in potenciali vezani na prometno-prostorsko problematiko. Ob koncu praktičnega dela delavnce se je odvila razprava na izpostavljene teme.

bottom of page