top of page

Anketa o prometu in javnih površinah

v občini Tolmin

Spoštovani!

 

Predstavljajte si vašo občino čez 20 let. Kaj bi radi videli? Prijazen prostor, kjer vaši otroci varno odraščajo? Javni prostor, ki ne bo zasičen s parkirnimi mesti in avtomobili, ampak s privlačnimi zelenimi površinami, cvetočim mestnim jedrom in otroškimi igrišči? Okolje, ki je podjetno, gospodarsko uspešno ter prijazno vsem generacijam? S skupnimi močmi in s spremembami naših potovalnih navad lahko oblikujemo trajnostno prihodnost.

 

V anketi lahko sodelujejo vsi občani občine Tolmin, ki so starejši od 12 let. Vprašalnike lahko izpolnite tudi preko spletne strani https://www.1ka.si/a/103005.

 

Vsi, ki boste oddali veljavno izpolnjen anketni vprašalnik ter v posebno zaprto škatlo oddali tudi list z vašimi kontaktnimi podatki,  se boste preko žrebanja potegovali za zanimive praktične nagrade, ki spodbujajo trajnostno mobilnost, v vrednosti od 20 do 100 EUR. Škatla za oddajo listov je na voljo v stavbi Občine Tolmin, poslovalnicah Kmetijske zadruge Tolmin in v Supermarketu Mercator Tolmin. Anketo nam lahko pošljete tudi po pošti, na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. V kolikor svojih kontaktnih podatkov ne želite posredovati, lahko anketo rešite anonimno.

 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi občani občine Tolmin. V nagradni igri ne morejo sodelovati izdelovalci CPS občine Tolmin in uslužbenci Občine Tolmin.

 

Informacije o nagradni igri so dostopne na spletni strani občine, http://www.cps.tolmin.si, kjer bodo objavljeni datumi žrebanja.

 

Anketo lahko rešite le enkrat!

 

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujemo.

Anketa 1.faza (pdf)

Obrazložitev: 
Celostna prometna strategija Občine Tolmin bo pomembno prispevala k razvoju urbane mobilnosti. Podala bo nabor ukrepov, s katerimi bomo lahko vplivali na izboljšanje kakovosti zraka ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti javnih površin in življenjskega prostora ter povečanju prometne varnosti na območju občine Tolmin. Naložbo sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija iz Kohezijskega sklada ter Občina Tolmin.

bottom of page