top of page

Razstava o viziji prometne ureditve v občini Tolmin

V sklopu priprave Celostne prometne strategije občine Tolmin smo pripravili razstavo o viziji prometne ureditve

v občini Tolmin.

Vizualizacije predstavljajo delčke dolgoročne vizije ureditve prometa in prostora -  idejne predloge možnih ureditev in ne konkretnih projektnih rešitev.

IMG_20170411_134225
IMG_20170411_134225
press to zoom
DSC08482
DSC08482
press to zoom
IMG_20170411_134002946
IMG_20170411_134002946
press to zoom
IMG_20170411_133934586
IMG_20170411_133934586
press to zoom
IMG_20170411_134141834
IMG_20170411_134141834
press to zoom
IMG_20170411_133851682
IMG_20170411_133851682
press to zoom
IMG_20170411_140021
IMG_20170411_140021
press to zoom
IMG_20170411_135339855
IMG_20170411_135339855
press to zoom
IMG_20170411_135410869
IMG_20170411_135410869
press to zoom
IMG_20170411_135420578
IMG_20170411_135420578
press to zoom
IMG_20170411_135448545
IMG_20170411_135448545
press to zoom
IMG_20170411_135429950
IMG_20170411_135429950
press to zoom

Otvoritev razstave je potekala v torek, 11. aprila ob 13.30 na dvorišču Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin (pred vhodom v vrtec), Dijaška ulica 12b, v Tolminu.

Celostna prometna strategija je dokument, ki upošteva in nadgrajuje obstoječe strateške dokumente občine. V občini Tolmin želimo z novo strategijo v ospredje postaviti občane in njihove potrebe.  Poudariti želimo pomen pešačenja, kolesarjenja in uporabe javnega potniškega prometa ter posledično prispevati k boljši povezanosti mestnega in podeželskega območja, izboljšati povezanost med občinami ter povečati prometno varnost ter kakovost bivanja.

 

V sklopu projekta smo v prvih dveh fazah zahvaljujoč sodelovanju strokovnjakov, ključne zainteresirane javnosti in občanov izvedli že štiri javne razprave in več delavnic ter pripravili nabor ukrepov s ciljem doseganja izoblikovane vizije, ki se glasi:

 

»Občina Tolmin je subregionalno, gospodarsko in izobraževalno središče regije. Je pomembno stičišče upravnih in turističnih poti, ohranja naravno in kulturno dediščino, spodbuja trajnostno mobilnost in socialno vključenost. Kot dnevni urbani center je enostavno dostopna z javnim potniškim prometom in krepi turizem z urejenimi peš in kolesarskimi potmi med mestom in okoliškimi naselji. Tolmin je mesto prijazno pešcem, kolesarjem in gibalno ter senzorično oviranim, ki uspešno povezuje center in naselja v trajnostno naravnano občino.«

01
01
press to zoom
02
02
press to zoom
03
03
press to zoom
04
04
press to zoom
05
05
press to zoom
06
06
press to zoom
07
07
press to zoom
08
08
press to zoom
09
09
press to zoom
10
10
press to zoom
11
11
press to zoom
12
12
press to zoom

Trg 1.maja, Tolmin - STANJE / VIZIJA

Trg 1.maja, Tolmin - STANJE / VIZIJA

cesta Tolmin / Volče - STANJE / VIZIJA

peš in kolesarska povezava Tolmin / Volče - STANJE / VIZIJA

Gregorčičeva ulica, Tolmin - STANJE / VIZIJA

cesta proti Zatolminu - STANJE / VIZIJA

bottom of page